Valmistusmaa pakolliseksi pakkausmerkinnäksi

14.10.2005

Kuluttajat kaikissa Euroopan maissa ovat erittäin kiinnostuneita elintarvikkeen valmistusmaasta ja alkuperästä. Suomalaiset kuluttajat haluavat laajentaa elintarvikkeiden pakollisten pakkausmerkintöjen luetteloa niin, että siellä on selkeästi luettavissa myös elintarvikkeen valmistusmaa.

Pakkausmerkinnöissä käytetty alkuperä-sana on harhaan johtava, koska on olemassa erilaisia näkemyksiä siitä, tarkoittaako alkuperä elintarvikkeen raaka-aineiden alkuperää vai elintarvikkeen valmistuspaikkaa. Merkintöjen perustuminen erilaisiin tulkintoihin johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen todellisesta alkuperästä. Alkuperä-sana viittaa useimpien ihmisten mielestä raaka-aineiden alkuperään, valmistusmaa taas maahan missä tuote on valmistettu. Molemmilla sanoilla on oma viestinsä.

Suomalaiset kuluttajat osoittavat 120 000 allekirjoituksen voimin, että elintarvikkeen valmistusmaa tulee aina ilmoittaa pakkausmerkinöissä. Tuotteen nimestä ei voi päätellä valmistusmaata, ellei sitä löydy pakkausmerkinnöistä.

Tuotenimet johtavat harhaan. Se kävi ilmi Suomen Elintarviketyöläisten Liiton ja Kunta-alan ammattiliiton vuosi sitten Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:llä teettämästä selvityksestä ”Johtaako tuttuus harhaan”. Kuluttajille näytettiin 15 elintarvikepakkauksen kuvaa ja kysyttiin valmistetaanko tuote heidän mielestään ulkomailla vai Suomessa. Tuotteet pyrittiin valitsemaan niin, että mukana oli sekä tuttuja suomalaisia että helposti ulkomaalaisiksi tunnistettavia tuotteita. Selkeästi suomalaisia tuotenimiä käyttävät elintarvikkeet arvioitiin Suomessa valmistetuiksi, vaikka osa näistä ”brandeista” oli myyty jo vuosia sitten ulkomaiseen omistukseen ja valmistus siirtynyt sen myötä ulkomaille. Vain pakkausmerkinnöissä oleva valmistusmaa antoi kuluttajalle oikean tiedon. Vieraskieliset nimet tuotepakkauksissa taas johtivat ajattelemaan, että valmistusmaa oli muu kuin Suomi, vaikka osa näistä tuotteista oli päinvastoin valmistettu Suomessa.

Kuluttajat ovat kiinnostuneita valmistusmaatietiedoista esimerkiksi boikotoidakseen jossakin maassa tuotettuja tuotteita tai tukeakseen jonkin kehitysmaan tuotantoa. Kaikkialla ihmiset pitävät yleensä oman maansa tuotteita parempina kuin muiden maiden tuotteita.

EU:n komissa pyritään luomaan selkeät pelisäännöt ja yhdenmukaiset ohjeet. Näin pitää ollakin. Kuitenkin kuluttajalla tulee kaikissa tapauksissa olla oikeus tietää, missä maassa tuote on valmistettu ja mikä on tuotteen valmistuttajataho. Kuluttaja tekee viime kädessä ostopäätöksen, mutta hänellä on oltava riittävästi tietoa itsenäisen ostopäätöksensä pohjaksi.

Vauhdittaakseen EU:n pakkausmerkintälainsäädännön uudistamista Suomen Elintarviketyöläisten Liiton ja Kunta-alan ammattiliiton valtuuskunta kehitysjohtaja Veli-Matti Kuntosen johdolla luovutti 120 000 suomalaisen allekirjoitukset Brysselissä perjantaina 14.10.2005 EU:n komission terveys- ja kuluttaja-asiain pääosaston pääjohtajalle Jacques Humièresille.