Korvaavat työt sairauslomalaiselle

11.10.2005

Liittohallitus käsitteli 29.9. kokouksessaan Fazerilan ammattiosasto no.135 kirjelmää, jossa toivottiin liittohallituksen pikaisesti ottavan kantaa sairaana tehtävien korvaavien töiden lisääntymiseen elintarvikealalla. Samalla toivottiin liiton tekevän selvityksen siitä, miten yleistä käytäntö elintarvikealalla on.

Korvaavaa työtä tehdään, kun työntekijä ei tapaturman tai sairauden takia pysty suoriutumaan omista töistään. Sairausloman sijaan hän voi tehdä väliaikaisesti muita tehtäviä. Hän saa työstään palkkaa, ei sairauspäivärahaa. Toisin sanoen loukkaantunut tai sairastunut työntekijä tekee yhä useammin niin sanottuja korvaavia töitä sen sijaan, että hän jäisi sairauslomalle.

Liittohallitus totesi, että sairauslomien vähentäminen työympäristöä kehittämällä on yleisesti tunnustettu tärkeäksi yhteiseksi työelämän tavoitteeksi. Korkeat poissaololuvut korreloivat yleensä työyhteisön muiden ongelmien kanssa.

- Pelkona on, että pörssiyhtiöt pyrkivät parantamaan asemiaan pääomamarkkinoilla siistimällä tilastoja. USA:ssa arvioidaan usein työviihtyvyyttä ja työhyvinvointia vertailemalla sairauspoissaoloja yritysten välillä. On vaikea välttyä ajatukselta, että tämä tapa on siirtymässä myös suomalaiseen yrityselämään, sosiaalisihteeri Veli-Pekka Anttila liitosta toteaa.

SEL:n liittohallitus muistuttaa, että lääkäri määrittelee työntekijän työkyvyn omaan työhönsä. Työterveyshuoltolaki puolestaan edellyttää työterveyshuoltohenkilökunnan olevan ammatillisesti riippumattomia työantajista, työntekijöistä ja heidän edustajistaan.

- Lähtökohtana on, että lääkäri arvioi työntekijän työkyvyn omaan työhönsä, eikä työkykyä jäljellä oleviin töihin yrityksessä. Työnantajan velvollisuus on huolehtia myös siitä, että uusiin työtehtäviin siirretty työntekijä koulutetaan ja perehdytetään työhön, Anttila muistuttaa.

- Työpaikoilla on törmätty myös siihen, että työnantaja suoranaisesti simputtaa työntekijää. Työnantaja ja työterveyslääkäri sopivat keskenään, että työntekijä voi tehdä töitä muissa yrityksen tehtävissä. Todellisuudessa sairaana oleva ihminen ei sitten pystykään tehtävää suorittamaan vaan viettää työaikansa aivan tyhjänpanttina työpaikalla, Anttila kertoo esimerkkejä työelämästä.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen valvontavastuu on kasvamassa, kun sairauspoissaoloja pyritään vähentämään korvaavilla töillä. Liittohallitus katsookin, että asiaan on palattava liiton järjestämissä koulutuksissa. Lisäksi asiaa on luontevaa käsitellä tulevassa pääluottamusmiesten tapaamisessa 29. - 30.10.