Pääluottamusmiehet: pätkätyöläisten asemaa parannettava

10.10.2005

Satoja pääluottamusmiehiä kokoontui lauantaina 8.10. Helsingin Messukeskukseen pohtimaan keinoja, miten epätyypillisissä työsuhteissa olevien työntekijöiden eli pätkätyöläisten asemaa voidaan parantaa.

Tilaisuudessa puhunut työministeri Tarja Filatov kertoi asettaneensa työryhmän, joka pohtii, miten lainsäädäntöteitse voitaisiin parantaa pätkätyöläisten asemaa. Ministeri lupasi tehdä kaikkensa, jotta pätkätyöläisten asemaa työmarkkinoilla parannettaisiin. Samalla ministeri toivoi muutosta asenneilmapiiriin. ”On kunniallista puolustaa oikeuksiaan työpaikallaan. Asenneilmapiirin on muututtava sellaiseksi, että työntekijä uskaltaa näin tehdä.”

Pääluottamusmiehet luovuttivat ministeri Filatoville muutosehdotuksia työlainsäädäntöön. Luottamusmiehet totesivat, että tilaaja on saatettava vastuuseen alihankkijan ja vuokrafirman työntekijöiden palkoista, veroista ja sosiaalivakuutusmaksuista. Lisäksi ammattiliitoilla on oltava oikeus nostaa itsenäinen kanne työehtosopimuksia rikkovia työnantajia vastaan. Luottamusmiehet vaativat myös oikeutta valvoa alihankkijayritysten palkanmaksua. Myös kulkuluvan käyttö on tehtävä pakolliseksi kaikille työpaikoille, joissa käytetään ulkopuolista työvoimaa.

Pääluottamusmiehet vaativat valtiolta lisää voimavaroja työehtosopimusten viranomaisvalvontaan ja harmaan talouden torjuntaan. Lisäksi työlainsäädäntöä rikkovat yritykset on pääluottamusmiesten mukaan suljettava julkisten hankintojen tarjouskilpailujen ulkopuolelle.

Luottamusmiehet katsovat, että vuokratyö murentaa työehtosopimusten ja lakien vähimmäissuojaa. Vuokratyövoiman välittämisestä on tehtävä luvanvarainen elinkeino. Vakituiset työsuhteet ja takuupalkka on turvattava myös vuokratyöläiselle.

Lisäksi pääluottamusmiehet totesivat, että jokaisella Suomessa työskentelevällä on oltava yleissitovien työehtosopimusten ja työlainsäädännön turvaamat edut ja oikeudet. Siksi työntekijälle kuuluvan lakisääteisen turvan rikkominen pitää katsoa laittomuudeksi ja tahallinen alipalkan maksaminen saattaa rikolliseksi teoksi, josta seuraa rikosoikeudellisia sanktioita.