Työttömyyskassat vaativat jatkoa sovitellulle päivärahalle

28.9.2005

Sadoilta osa-aikaista työtä tekeviltä loppuu nykylainsäädännön mukaan oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan vuodenvaihteessa. Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa enintään 36 kuukaudelta, ja tätä lain kohtaa on viime vuosina pidennetty väliaikaisin lakimuutoksin.

Työttömyyskassat vaativat, että soviteltua päivärahaa maksetaan vanhoilla ehdoilla vuoden 2006 loppuun. Siihen mennessä pitää löytyä pysyvä ratkaisu sovitellun päivärahan ongelmille, joista päällimmäinen on sen monimutkaisuus.

"Tämän vuoden loppuun voimassa olevasta pidennyksestä ei ole annettu uutta lakiesitystä, joten työttömyyskassat ovat erittäin huolestuneita jäsentensä toimeentulosta, mikäli he vuoden vaihteen jälkeen jäävät pelkän osa-aikaisen palkkatulon varaan", totesi Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön puheenjohtaja Ranja Nenonen järjestön vuosikokouksessa tiistaina.

Osa-aikaista työtä tekevällä on oikeus irtisanoutua työstään 36 kuukauden sovittelujakson täyttyessä ilman, että hän saa siitä työvoimatoimiston määräämää kolmen kuukauden karenssia. "On täysin kohtuutonta, että työntekijöitä kannustetaan ennemmin työttömyyteen kuin edes vähäiseen työntekoon", jatkaa Nenonen, joka itse edustaa Terveydenhuoltoalan työttömyyskassaa, jonka naisvaltainen jäsenistö tekee paljon vajaata työaikaa itsestään riippumattomista syistä.

Palvelualojen työttömyyskassan johtaja Jukka Mattilan laskelmien mukaan pelkästään heidän kassastaan sovitellun päivärahan maksaminen loppuu yli 600:lta jäseneltä. Mahdollisuus saada edelleen soviteltua työttömyyspäivärahaa, ilman enimmäiskestoa, turvaisi edes osittain pienipalkkaisilla ja naisvaltaisilla aloilla toimivien toimeentulon ja kannustaisi ottamaan vastaan lyhytkestoista ja osa-aikaistakin työtä.

Sovitellun päivärahan maksun jatkolle ei myöskään ole taloudellisia esteitä, koska luonnollisesti osittaiseen ansiopäivärahaan kuluu vähemmän rahaa kuin täyteen päivärahaan.

Työttömyyskassat (40) maksoivat ansiopäivärahaa vuonna 2004 yhteensä 1,47 miljardia euroa, josta soviteltujen päivärahojen osuus oli 8,2 % eli reilut 121 miljoonaa euroa yhteensä 4,9 miljoonalta päivältä. Esimerkiksi terveydenhuoltoalalla 54 % ansiopäivärahan saajista sai soviteltua päivärahaa.


Lisätiedot:
Ranja Nenonen, puheenjohtaja, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
p. 040 533 7074

Juhani Talonen, toiminnanjohtaja, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
p. 050 596 6318

SEL:n työttömyyskassan puhelinpäivystys tiistaisin ja torstaisin klo 9.00 - 11.00
p. 020 77 4004