SEL:n juhlavaltuuston kannanotto 3.6.2005 Tampere

3.6.2005

julkasuvapaa heti

Historiastaan ylpeät selliläiset
tähtäävät tuleviin haasteisiin

100-vuotiaan SEL:n jäsenet voivat olla ylpeitä saavutuksistaan. Elintarviketyöläiset ovat olleet rakentamassa hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa kaikille kansalaisille on yhtäläiset tasa-arvoiset mahdollisuudet työhön, turvattuun toimentuloon, koulutukseen ja sivistykseen.
Tehtävä ei ole ollut helppo ja se on vaatinut myös henkilökohtaisia uhrauksia. Se on edeltävien sukupolviemme arvokas perintö, joka on nyt vaarassa hävitä pohjattomaan ahneuteen ja lyhytnäköiseen voittojen tavoitteluun.
SEL juhlii ammattiliittomme 100-vuotistaivalta tilanteessa, jossa yritysmaailmassa kaikki on kaupan. Kansainvälinen suurpääoma hallitsee maailmaa ja ihmisarvo on painettu olemattomiin. Kehitys tasa-arvoon pyrkivästä Suomesta kansalaisten eriarvoisuuden, pysyvän suurtyöttömyyden ja kasvavat tuloerot hyväksyväksi yhteiskunnaksi on ollut huikean nopea. On aika herätä huomaamaan; jos emme nyt toimi, ei meillä ole kohta mitään puolustettavaa. Olisimme palanneet silloin lähtöpisteeseen.
SEL on tänä päivänä vahva ja elinvoimainen liitto. Meidän tehtävämme on yhteistyössä koko ay-liikkeen kanssa muuttaa kehityksen suuntaa niin, että valta saadaan kasvottomalta pääomalta sinne, minne se kuuluukin eli kansalaisille. Haluamme tehdä yhteistyötä myös kaikkien niiden kansalaisjärjestöjen kanssa, joiden tavoitteena on demokraattinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta.

Elintarviketyöläisten tärkeimpiä tavoitteita ovat:

- Työpaikat on saatava säilymään Suomessa.
- Kuluttajille on oltava tarjolla ammattitaidolla Suomessa tehtyä terveellistä, tuoretta ja laadukasta ruokaa.
- Työntekijöiden jako kahteen eriarvoiseen kastiin, vakituisiin ja vuokratyöntekijöihin on estettävä. Luottamusmiesorganisaation on voitava valvoa, että yleissitovia sopimuksia noudatetaan kaikkiin työntekijöihin. Pätkätyöläisillä on oltava täsmälleen samat oikeudet kuin vakituisilla.
- Työntekijöillä on oltava oikeus säännöllisiin työaikoihin ja virkistävään vapaa-aikaan. Perhe-elämän tarpeet on voitava asettaa työelämän vaatimusten edelle.
- Työtä ei pidä joutua tekemään terveytensä tai henkensä kaupalla. Eläkkeelle on voitava päästä niin varhain, että ennättää nauttia ansaitsemastaan eläkkeestä.
- Ihmisarvo on nostettava kunniaan työpaikoilla. Tavoitteena on monipuolinen, ammatillista osaamista vaativa työ, joka tuottaa tekijälleen työn iloa ja tyydytystä.
- Työorganisaatiot on demokratisoitava. Jäykkä, hierarkkinen komentoketju on aikansa elänyt. Työntekijöiden on päästävä aidosti päättämään työpaikan asioista.
- Työsuhteen riita-asioissa luottamusmiehillä on oltava veto-oikeus, kunnes asiasta on sovittu tai tuomioistuin antanut päätöksensä.