Mielenilmauspäivä Huittisissa Saarioisten Säilyke Oy:ssä

3.6.2005

Mielenilmauspäivä Huittisissa Saarioisten Säilyke Oy:ssä

Huittisissa Saarioisten Säilyke Oy:n työntekijät pitävät mielenilmauspäivän perjantaina 03.06.05. työnantajan yksipuolisesti käyttöönottaman läsnäolopalkkiojärjestelmän vuoksi.

Läsnäolopalkkiojärjestelmä yksinkertaisuudessaan on sellainen että, työntekijälle maksetaan yhden päivän palkka (palkkio), mikäli henkilöllä ei ole kolmen kuukauden aikana yhtään sairaslomaa. Vuosi on jaettu neljään osaan ja mikäli työntekijällä ei ole koko vuonna sairaslomaa, hän saa vielä viidennen päivän palkan.

Palkkion menettää, jos työntekijä hakee palkallista sairaslomaa omasta sairaudesta tai työtapaturmasta johtuvasta syystä. Määräaikaiset, osaviikkoa/-päivää tekevät ja osa-aikaeläkeläiset eivät kuulu järjestelmän piiriin. Jos palaa hoito- tai perhevapaalta, ei ole oikeutettu palkkioon kyseisenä vuonna. Kertausharjoituksista palaava sen sijaan saa pitää palkkionsa.

Työnantaja suosittelee käyttämään pekkasvapaita ja ylityövapaita sairasloman sijaan.

Saarioinen -konsernin pääluottamusmiehet ovat puolen vuoden ajan tuloksetta yrittäneet neuvotella työnantajan kanssa palkkiojärjestelmän lopettamisesta. Kyseinen järjestelmä asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan ja mahdollistaa esim. pekkas-vapaiden käyttämisen sairasloman sijaan. Asiat ovat peruskysymyksiä työehtosopimuksista neuvoteltaessa ja siksi olemme pakotettuja vastaamaan käytettävissä olevin voimakeinoin.

Ellei työnantaja lopeta palkkiojärjestelmää, konsernin pääluottamusmiehet kokoontuvat ensi viikon aikana päättämään jatkotoimista.Saarioinen konsernin pääluottamusmiesten valtuuttamana:


Vesa Jalonen
pääluottamusmies