Uusi ikäohjelmaopas Työturvallisuuskeskukselta

31.12.2012

Työhyvinvointia kaikille sukupolville -oppaasta on hyötyä mm. työpaikkojen luottamushenkilöille yrityskohtaisten ikäohjelmien kehittämisessä.

Työturvallisuuskeskus on julkaissut joulukuussa Työhyvinvointia kaikille sukupolville -oppaan, joka kertoo ikäjohtamisen perusteista ja ikäohjelmista eri yrityksissä. Alun perin idea oppaaseen tuli Työturvallisuuskeskuksen Elintarvikealojen työalatoimikunnalta.

SEL:n ja ETL:n työehtosopimuksissa sovittiin vuonna 2010 paikallisten ikäohjelmien laatimisesta. Työehtosopimuksen mukaan työnantajan on neuvoteltava 50 vuotta täyttäneen työntekijän kanssa, hänen niin halutessaan, keinoista, joilla edesautetaan työntekijän työssä jaksamista ja työuran pidentämistä. Neuvotteluissa on pyrittävä löytämään osapuolten kannalta tarkoituksenmukainen ratkaisu, jossa mahdollisuuksien mukaan pyritään turvaamaan myös työntekijän ansiotaso.

Työhyvinvointia kaikille sukupolville -oppaasta on hyötyä mm. työpaikkojen luottamushenkilöille yrityskohtaisten ikäohjelmien rakentamisessa ja kehittämisessä.

Oppaan voi maksutta ladata tietokoneelle pdf-tiedostona tai tulostaa Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta.