Fazerin Vantaan leipomon työtapaturmasta tuomiot ja työnantajalle maksettavaa 30 000 euroa

17.12.2012

Fazerin Vantaan Vaaralan leipomossa sattui tammikuussa 2010 työtapaturma, jossa pakkauskoneen puutteellisesti suojattu ketjukuljetin aiheutti tilanteen, jossa työntekijän sormet osuivat ketjukuljettimen hammaspyörien suojaamattomaan nieluun, jolloin keski- ja etusormi jäivät ketjukuljettimen hammaspyörien väliin. Tapaturma oli vakava, sillä käden etu- ja keskisormesta leikkautui osa irti.

Vantaan käräjäoikeus tuomitsi marraskuussa 2012 tapaturmasta leipomon valmistuspäällikön ja työnjohtajan työnantajan edustajina työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Kumpikin sai 30 päiväsakon rangaistuksen, josta tuli maksettavaa toiselle 1 590 euroa ja toiselle 1 350 euroa.

Työtapaturma tuli maksamaan työnantajalle korvauksina yhteensä noin 30 000 euroa. Fazer Leipomot ja tuomitut työnantajan edustajat velvoitettiin yhteisvastuullisesti korvaamaan tapaturman uhriksi joutuneelle työntekijälle kivusta ja särystä ja muusta tilapäisestä haitasta 8 000 euroa, pysyvästä kosmeettisesta haitasta 7 500 euroa sekä pysyvästä toiminnallisesta haitasta lähes 7 200 euroa. Lisäksi maksettavaa tuli uhrin ansionmenetyksestä ja oikeudenkäyntikuluista reilut 7 000 euroa. Työntekijä ei jäänyt pysyvästi työkyvyttömäksi ja työnantaja on pyrkinyt helpottamaan hänen työhön paluutaan.

Käräjäoikeus totesi tuomiossaan, että tuomitut ovat vastuussa tapahtuneesta, sillä uusissa vastaavissa koneissa on suojus, joka estää vastaavanlaiset tapaturmat, ja suojauksen tarve myös vanhoissa koneissa olisi ollut helposti työntekijöiden työturvallisuudesta vastaavan työnantajan todettavissa ja hoidettavissa. Työnantajien tehtävä on huolehtia siitä, että kaikki koneiden liikkuvat osat on suojattava ja estettävä, että mikään ei pääse niiden väliin koneen ollessa toiminnassa.

Asian käsittely jatkuu hovioikeudessa, sillä työnantajapuoli valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen.Toisessa tapauksessa käräjäoikeus jätti uhrin ilman korvauksia


Marraskuussa tuli myös toinen käräjäoikeuden tuomio työtapaturmasta, joka sattui puuteollisuusalan yrityksessä työskennelleelle SEL:n jäsenelle heinäkuussa 2010.

Tapaturma sattui, kun työntekijä oli koneen häiriön takia tarkistanut konetta, jolloin hänen kätensä oli tarrautunut pyörivän kiilapyörän ja hihnan väliin sillä seurauksella, että hänen sormensa ruhjoutuivat niin pahasti, että yksi sormi jouduttiin amputoimaan.

Koneen olisi pitänyt pysähtyä, kun työntekijä tarkistaa sen liikkuvia osia. Koneen rajakytkimet oli kuitenkin ohitettu puukiiloilla ja näin estetty koneen turvallinen käyttö.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi tapaturmasta yrityksen toimitusjohtajan työturvallisuusrikoksesta 25 päiväsakon sakkorangaistukseen, josta tuli maksettavaa yhteensä 3 400 euroa ja määräsi yritykselle maksettavaksi 4 000 euron yhteisösakon.

Oikeus totesi, että vaarojen arviointi ei ollut yrityksessä ajan tasalla, perehdyttäminen koneisiin ja työtapoihin oli puutteellista ja että koneen suomenkielisiä käyttöohjeita ei ollut saatavilla.

Käräjäoikeus päätti kuitenkin, ettei työnjohtajia tuomita työturvallisuusrikoksesta tai vammantuottamuksesta. Perusteluna oli, että heidän toimintansa ja tapaturman syy-yhteyttä ei voitu varmasti osoittaa. Tämä tarkoitti myös sitä, että työntekijä ei käräjäoikeuden mukaan ollut oikeutettu saamaan työnantajalta mitään korvauksia. Työnantajan vakuutusyhtiö kuitenkin maksoi tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset työntekijälle. SEL on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen työntekijälle maksettavien korvauksien osalta.