SEL:n edustajakokouksen julkilausuma: Lainsäädännön turvattava työntekijöiden tasavertaiset oikeudet

9.6.2012

Epätyypillisten työsuhteiden määrä on lisääntynyt. Määräaikaisten ja osa-aikaisten työsuhteiden sekä vuokratyön lisäksi kasvava joukko on itsensä työllistäjät, joista moni on niin sanottu pakkoyrittäjä. Itsensä työllistäjät jäävät yrittäjien ja palkansaajien väliselle harmaalle alueelle. Heistä osa toimii olosuhteiden pakosta yrittäjinä saamatta työstään yritystoiminnalle tyypillistä kannattavaa tuottoa.

Suurin osa ihmisistä haluaisi mieluiten tehdä kokoaikaista palkkatyötä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Epätyypillisten työsuhteiden lisääntyminen on luonut työmarkkinoille kahden kastin työntekijöitä, joiden oikeudet poikkeavat toisistaan huolestuttavasti. Erityisen heikossa asemassa ovat usein nuoret ja maahanmuuttajat.

Ammattiliiton tehtävä on huolehtia jokaisen jäsenen oikeuksista riippumatta hänen sukupuolestaan, taustastaan tai työsuhteensa muodosta. Liiton on huolehdittava myös muiden kuin suomea äidinkielenään puhuvien jäsenten palvelusta resurssiensa rajoissa.

Epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleviä työntekijöitä ja itsensä työllistäjiä tulee kohdella yhdenvertaisesti työelämässä ja suomalaisessa sosiaaliturvajärjestelmässä. Tähän tavoitteeseen päästään muuttamalla sosiaaliturvajärjestelmää ja työelämää koskevaa lainsäädäntöä.

Ammattiliittojen tulee vaatia lainsäädäntöön muutoksia, jotka takaavat työntekijöille tasavertaiset oikeudet ja turvaavat riittävän toimeentulon. Riippumatta työsuhteen laadusta työntekijällä pitää olla oikeus muun muassa riittävään sosiaaliturvaan työttömyyden tai sairauden aikana, oikeus palkalliseen lomaan ja työterveyshuoltoon.

Elintarvikealankin työnantajat ovat huolissaan työvoiman saannista tulevaisuudessa, ja elintarvikealaa markkinoidaan ammatinvalintaikäisille nuorille. Työnantajien olisi syytä ymmärtää, että ylivoimaisesti paras tapa varmistaa työntekijöiden riittävyys tulevaisuudessakin, on tarjota työpaikkoja kunnon työehdoilla. Tämä tarkoittaa kokoaikatyötä toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa palkalla, joka riittää elämiseen.


Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n 19. edustajakokous Hämeenlinnassa 9.6.2012